โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ลิ้น อธิบายเกี่ยวกับการขยับลิ้นเพื่อป้องกันสมองฝ่อตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จริงหรือไม่

ลิ้น

ลิ้น ขยับลิ้นป้องกันสมองฝ่อได้หรือไม่ เมื่อเร็วๆ นี้ วิ … Read more