โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิโลกและปัญหาสภาพภูมิอากาศ

คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ อดีตรองประธานาธิบดีอัลกอร์ ปรากฏตัวต่อ … Read more