โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

 HPV (เอชพีวี)ควรฉีดวัคซีนเมื่ออายุเท่าไหร่และควรหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้อย่างไร

 HPV (เอชพีวี)สำหรับโรคมะเร็งและมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร … Read more