โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ผิดพลาด และความล้มเหลว การค้นหาและกำจัดสาเหตุที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ

ผิดพลาด

ผิดพลาด และความล้มเหลว ปัญหาที่ถูกมองว่า เป็นข้อผิดพลาด … Read more