โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

เนื้องอก ในไตใช้การรักษาโดยการผ่าตัดเคมีบำบัดมีผลข้างเคียงหรือไม่

เนื้องอก

    เนื้องอก ในไตทำอย่างไรหากเป็นเนื้องอกในไต … Read more