โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

น้ำตาลในเลือด สาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อธิบายได้ดังนี้

น้ำตาลในเลือด

น้ำตาลในเลือด กลูโคสในเลือดที่เรียกว่า น้ำตาลในเลือด ซึ … Read more