โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

กาแฟ ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของแนวคิดทางธุรกิจร้านกาแฟ อธิบายได้ ดังนี้

กาแฟ การบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมี กาแฟ เฉลี่ย … Read more

ธุรกิจ ธุรกิจในอนาคตสร้างรายได้จากความสำเร็จได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ธุรกิจ

ธุรกิจ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจร่วมกัน คือการระบุจุดมุ่งหมาย … Read more