โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ดาวเคราะห์ ซูเปอร์เอิร์ธคือดาวเคราะห์คล้ายโลกที่มีน้ำในบรรยากาศ อธิบายได้ดังนี้

ดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์ ซูเปอร์เอิร์ธ นักดาราศาสตร์ค้นพบน้ำเป็นครั้ง … Read more