โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ดาวน์ซินโดรม ทารกที่เป็นดาวน์ซินโดรม มีความบกพร่องที่ร้ายแรง ได้แก่อะไรบ้าง

ดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม การวินิจฉัยดาวน์ซินโดรม มักทำด้วยวิธีใดวิธ … Read more