โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ทักษะ ทักษะที่จำเป็นที่ช่วยให้ผู้นำประสบความสำเร็จและดูแลทีมของตน

ทักษะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเปราะบางของพวกเขาทำให้พ … Read more