โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ปอด สิ่งที่ควรกินสำหรับผู้ที่มีก้อนเนื้อในปอด เพื่อช่วยกระจายก้อนเนื้อ

ปอด

ปอด อาหารประเภทต่อไปนี้ ช่วยกระจายก้อนเนื้อในปอด ได้แก่ … Read more