โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

การคุมกำเนิด ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิด อธิบายได้ ดังนี้

การคุมกำเนิด

การคุมกำเนิด วิธีการคุมกำเนิดสมัยใหม่ไม่เหมาะ ยาฮอร์โมน … Read more