โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดอาคารสถานที่เปิดเรียนพรุ่งนี้ นักเรียนพร้อมมาก แต่ตอนนี้เหลือครูผู้สอนเพียงคนเดียวเลย โรงเรียนบ้านเกาะนกเภาอยากได้ครูอาสามาช่วยสอนนะค่ะ ที่พักอาหารฟรีค่ะ

เตรียมความพร้อม