โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

หยุดเติมฝันเพื่อน้อง

ฝัน มาไม่ได้ แค่มีใจ สแกนสิ่งนี้ไซร้ แสดงน้ำใจโอนร่วมสมทุบทุนได้ทันที” กับกิจกรรมวิ่งให้สุด หยุดเติมฝันเพื่อน้อง@ Kohnokpao Fun run 2020

เพื่อวัตถุประสงค์ เป็นทุนการศึกษา สมทบโครงการอาหารกลางวัน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ฝัน