โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ร่วมฉลองปีใหม่

ปีใหม่ เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562

โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ขอขอบคุณ นักศึกษากลุ่ม Smart Youth ร่วมฉลองปีใหม่และจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
โดยมอบของขวัญ ได้แก่ มอบจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 12 คัน มอบของขวัญให้ครู ผู้ปกครองและชาวบ้านทุกคน ร่วมกิจกรรมการแสดงกับนักเรียน
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันโดยพร้อมเพรียง และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท
ปีใหม่