โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ประชุม วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องเรียน ร.ร.บ้านเกาะนกเภา อ.ดอนสัก

ครู นักเรียน ร.ร.บ้านเกาะนกเภา
รับชมการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลัก
1.การรับนักเรียน สพฐ.และอาชีวะ
2.ร.ร.คุณภาพประจำตำบล
3.การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ( DLTV )
ประชุม