โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

ธุรกิจ ธุรกิจในอนาคตสร้างรายได้จากความสำเร็จได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ธุรกิจ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจร่วมกัน คือการระบุจุดมุ่งหมาย เพื่อไม่ให้เสียเวลาหลายปีในการดำเนินคดีในภายหลัง หุ้นส่วนผู้จัดการของกลุ่มที่ปรึกษา คูเชเรนา อนาสตาเซีย บอกว่า คำถามที่คู่ค้าทางธุรกิจควรถามซึ่งกันและกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธในอนาคต ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อธุรกิจ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นทางการ แต่เป็นการแสวงหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

โดยที่อันดับแรกคือข้อตกลงของพันธมิตรว่า ธุรกิจในอนาคตของพวกเขาจะสร้างรายได้ จากความสำเร็จได้อย่างไร โดยไม่ขัดแย้งกันในรูปแบบของการละเมิดกฎหมาย ข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ที่ตัดสินการมีอยู่ของธุรกิจในตลาด สามารถนำไปสู่ผลร้ายแรง ซึ่งศาลไม่สามารถรับมือได้ แต่ถูกบังคับให้ใช้มาตรการที่รุนแรง ในรูปแบบของการกีดกัน ผู้เข้าร่วมจากสังคมหรือทั้งหมด การชำระบัญชี

ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีข้อมูลครบถ้วน เครื่องมือ ADR การระงับข้อพิพาททางเลือก เริ่มมีบทบาทสำคัญซึ่งช่วยลดต้นทุนสำหรับธุรกิจได้อย่างมาก และยังช่วยให้สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งของผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นความลับ แต่มาตรการป้องกันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือ กลไกตามสัญญาที่สร้างขึ้น โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจ

ธุรกิจ

โดยที่ทนายความเป็นเพียงผู้ประสานงานทางกฎหมายเท่านั้น เวลาจะแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนเหล่านี้ มีประสิทธิภาพเพียงใด แต่ควรเขียนถึงตอนนี้ เมื่อผลลัพธ์สามารถวัดได้ในขั้นตอนการสร้างธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจควรถามคำถามอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงด้านลบในความสัมพันธ์ของพวกเขา มีกลุ่มพื้นฐานจำนวนหนึ่งที่คู่สัญญาต้องตกลงกันล่วงหน้า หลักการทั่วไปและเป้าหมายของการเป็นหุ้นส่วน ความสัมพันธ์ในองค์กรของเจ้าของร่วม

การมีส่วนร่วมส่วนตัวของหุ้นส่วน และข้อตกลงอื่นๆ ปัญหาแรกและหลักที่หุ้นส่วนอาจไม่เห็นด้วยคือ สิ่งที่บริษัทของพวกเขากำลังทำหรือกำลังจะทำ เช่นเดียวกับตำแหน่งในตลาด ในระนาบทางกฎหมายนี่คือประเภท และเป้าหมายหลักของกิจกรรมของ บริษัท ซึ่งกำหนดโดยประมวลกฎหมายแพ่ง และในด้านความสามารถของบริการด้านภาษีของรัฐบาลกลาง

เมื่อส่งคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล OKVED เป็นสิ่งสำคัญมากที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะต้องตกลงกันเกี่ยวกับขอบเขตของกิจกรรมของบริษัท เนื่องจากข้อพิพาทเพิ่มเติมทั้งหมดอาจเริ่มต้น ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า คู่ค้ารายหนึ่งตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทิศทางหลักของบริษัท ประการที่สอง ความสัมพันธ์ในองค์กรของเจ้าของร่วมควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน ผ่านการกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในธุรกิจ เป็นการดีที่สุดหากพวกเขาเท่าเทียมกัน

เนื่องจากในอนาคตฝ่ายดังกล่าว สามารถเล่นเรื่องตลกที่โหดร้าย ในรูปแบบของการหยุดชะงักที่มีมายาวนาน ประเด็นที่จริงจังเท่าเทียมกันคือ ข้อตกลงของพันธมิตรด้านแนวคิด เพื่อการพัฒนาสังคม ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่า คู่ค้ามีอิสระในการดำเนินโครงการคู่ขนานมากเพียงใด ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือจำเป็นต้องตัดสินใจห้ามกิจกรรมอื่นๆหรือไม่

ในกรณีนี้ โครงการปัจจุบันของตนเองที่คู่ค้าแต่ละรายมี ณ เวลาที่ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วน และไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งที่คู่ค้าดำเนินการต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ และส่วนแบ่งรายได้ระหว่างคู่ค้าหรือทั้งหมด สิ้นสุดลงด้วยการให้คำยืนยันที่เหมาะสม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถตัดสินใจได้ว่าในอนาคต โครงการดังกล่าวสามารถรวมเข้ากับธุรกิจ และรวมไว้ในโครงสร้างได้ แต่สิ่งนี้ควรเป็นเรื่องของการอภิปรายแยกกันระหว่างคู่ค้า

ด้านที่สี่ที่ควรกล่าวถึงคือ ประเด็นของการยุติการเป็นหุ้นส่วน ในขั้นตอนนี้ การระบุกรณีที่ฝ่ายต่างๆ จะตัดสินใจออกจากธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เพื่ออธิบายกลไกการดำเนินการที่ชัดเจน ส่วนใหญ่มักจะมีการจัดประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม ซึ่งคู่ค้าแต่ละรายจะนำเสนอต่อ บริษัท นำเสนอโครงการในอนาคต และวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป หากไม่มีทางเลือกใดที่ยอมรับได้ ทั้งสองฝ่ายก็สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการชำระบัญชี โดยสมัครใจของสังคมได้

ในกรณีที่พันธมิตรรายใดรายหนึ่งออกจากบริษัท มีการกำหนดเงื่อนไขตามที่พันธมิตรไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความร่วมมือ หรือการจ้างงานแก่พนักงานของบริษัทอย่างอิสระ นอกการประชุมสามัญ ล่อพวกเขาเข้าสู่โครงการใหม่ของพวกเขาการอภิปรายพิเศษ และการไม่สามารถตัดสินใจได้เกิดขึ้นจากคำถามในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์และตราสินค้า เครื่องหมายการค้าของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาว่า คู่ค้ารายใดออกจากบริษัท

ซึ่งซื้อหุ้น นี่เป็นปัญหาที่ยาก จะแก้ไขก่อนที่จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้น มีตัวเลือกมากมาย และน้อยในเวลาเดียวกัน เนื่องจากไม่ใช่ทุกตัวเลือกที่ยอมรับได้ ในด้านกฎหมายสมัยใหม่ พันธมิตรหลายรายใช้เครื่องมือทางเลือก กรรมการอิสระ ผู้ประเมินราคา การมีส่วนร่วมส่วนบุคคลของคู่ค้าเป็นลักษณะที่หก ซึ่งกำหนดให้พวกเขาตกลงเกี่ยวกับการทำงานและบทบาทของตนในกรอบการทำงานของกิจกรรมของบริษัท

มุ่งเป้าไปที่การค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดโครงสร้างข้อมูลในด้านธุรกิจ ความรับผิดชอบระหว่างคู่ค้าควรได้รับการกระจายในลักษณะที่ไม่ทับซ้อนกัน และมีความแน่นอนอย่างเป็นทางการสำหรับแต่ละด้าน ข้อตกลงอื่นๆ อาจรวมถึงแง่มุมที่ละเอียดมากขึ้นของ ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าเข้าใจแรงจูงใจของตน พวกเขาสามารถจัดอันดับประโยชน์ของแต่ละคนในฐานะเจ้าของบริษัท

ระบุลำดับความสำคัญ ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง และประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย ที่จำเป็นต้องมีการอภิปรายในความเห็นของพวกเขา ในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนสามารถช่วยได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวมข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาได้เมื่อตอบคำถามที่ระบุ วิธีการในการเอาชนะการชะงักงันมีความสำคัญเป็นพิเศษเสมอ

ดังนั้น การตัดสินใจใดๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อขจัดการชะงักงันควรมีลักษณะเป็นการป้องกัน ไม่ใช่หลังการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเหตุว่า ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะต้องตกลงกันในที่นี้และตอนนี้

 

บทความที่น่าสนใจ :  ทักษะ ทักษะที่จำเป็นที่ช่วยให้ผู้นำประสบความสำเร็จและดูแลทีมของตน