โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

กิจกรรมนิทานสอนธรรม

ธรรม กิจกรรมนิทานสอนธรรม นักเรียนนั่งดูนิทานธรรมะ ทุกๆวันอังคารเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดใส่คุณธรรมให้ต้นกล้างอกงามหล่อหลอมให้นักเรียนมีจิตใจที่ดี คิดดีและแสดงพฤติกรรมดีต่อทุกคนค่ะ

ธรรม