โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา

หมู่ที่ 11 บ้านบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 380 172

กิจกรรมทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ

จิตสำนึก ขอขอบคุณท่าน ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ และนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอดอนสัก ร่วมทำกิจกรรมทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ (ตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และการทำความดี สร้างจิตสำนึกสาธารณะ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงในนามผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชาวเกาะนกเภาทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจ

ที่พวกท่านมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการทำงานของพวกเรา หากกิจกรรมการต้อนรับในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ และหากมีโอกาส พวกเราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ

จิตสำนึก